TOTEEMI

TOTEEMI - Arbete – kompetens – karriär

Toteemi forskar och utvecklar pragmatiska modeller för att kombinera arbete och högskolestudier.

Flera finländska högskolestuderande arbetar under studier i jobb som motsvarar deras utbildning. Trots det, möter arbetet och studierna inte alltid varandra. Hur kunde arbetsplatsen utnyttja sina experters studier för utveckling på arbetsplatsen? Hur kunde högskolan utnyttja i studier det kunnandet som studerandena på expertnivå har och sålunda främja deras utexaminering?

Du hittar oss också i Facebook  facebook.com/amktoteemi


Yhteistyökumppanit