Yrkeshögskolan Novia (Novia)

Beskrivning av projektet Pushapp
Projektet går ut på att utveckla en applikation som  hjälper studerande att organisera sina studier och sitt studieliv så att deras välbefinnande, studiemotivation och studieframgång ökar. Totem pushappen samlar information från olika databaser och skickar automatiskt personliga meddelanden åt studerande angående studier, studieframgång, tentamensdatum, inlämningsdatum, anmälningsdatum och annat som aktiverar och motiverar till studier.
 
Mål
Målet är att utveckla en app som kommunicerar med studieregistret Peppi.
Appen skall fungera som ett digitalt hjälpmedel för att facilitera studierna och öka genomströmningen.
 
Genomförande
Kartläggning av förekomsten av liknande appar
Kartläggning av aktiviteter som skall finnas i appen
Skapande av app
Pilotering av appen i Novia
Utvärdering och implementering av appen
 
Steg
Hösten 2017 Kartläggning av möjliga aktiviteter för Totem pushappen
Våren 2018 Skapande av appen
Hösten 2018 Pilotering av appen
Våren 2019 Utvärdering och implementering av appen
 
Partners
Novium
 
Resultat och påverkan
Studerande upplever att de bemästrar sina studier.
Studieframgången och genomströmningen ökar.
 
Kontaktpersoner
Maj-Helen Nyback
Ulla Penttinen


Yhteistyökumppanit