Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia)

Tausta
Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on Open Innovation Space (OIS 2.0) -ajattelu. Siinä yhdistyvät laadukas koulutus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelu siirtyy kampuksilta entistä enemmän verkkoihin, verkostoihin ja työelämään. Opiskelijan kokonaisvaltaisessa ohjauksessa ja hyvinvoinnista huolehtimisessa tulee ottaa huomioon ubiikki oppiminen, jossa digitaaliset ratkaisut linkittyvät työelämäläheisyyteen.  

Tavoitteet
Savonian osahankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kehittää ratkaisuja, joiden avulla opiskeluhyvinvointia edistävät toimenpiteet ja rakenteet voidaan fasilitoida amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työelämäläheiselle opintopolulle.
  2. Luoda toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen moninaisissa työelämäläheisissä oppimisympäristöissä.
  3. Tunnistaa ja luoda menettelyjä digitaalisten ympäristöjen ja ohjausvälineiden laajalle lisäarvoa luovalle soveltamiselle.
  4. Lisätä korkeakoulujen henkilöstön osaamista erityisesti opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen.

Toteutus
Savonia toteuttaa hankkeen kahden koulutuspilotin kautta. Pilotteina toimivat konetekniikan monimuotototeutus Iisalmessa ja suuhygienistin satelliittikoulutus Lahden seudulla. Molemmissa piloteissa opiskelijan tueksi rakennetaan ohjausmalli, jossa vahvistetaan työelämän organisaatioiden roolia opiskelijan osaamisen kehittymisessä ja opiskelupolulla annettavassa ohjauksessa. Savonia linkittää pilottikokemukset osaksi opiskelijan kokonaisvaltaisen ohjauksen mallia. Kokemuksia ja tutkimusten tuloksia jaetaan korkeakouluverkostossa.

Eteneminen
Konetekniikan pilottiryhmä on aloittanut opintonsa tammikuussa 2017 ja suuhygienistipilotti syksyllä 2017. Vuonna 2017 suunnitellaan suuhygienisteille satelliittikoulutuksen toteutusmalli, jossa hyödynnetään mm. osaamisen näyttöjä, digitaalisia ratkaisuja (mm. PLE, Zoom, luentojen nauhoitukset) ja työelämämentorointia. Mentoreille järjestetään valmennus, joka kestää 2017 – 2019. Mentoreiden ohjaus- ja palautteen antamisosaamista selvitetään kyselyiden avulla valmennuksen alussa, keskellä ja lopussa. Konetekniikan opiskelijoilta selvitetään 2017 kokemuksia ja näkemyksiä heidän saamastaan ohjauksesta. Sen perusteella suunnitellaan ja järjestetään opiskelijoiden työpaikoille suunnattu ohjaajakoulutus 2018 – 2019. Koulutusten toimintamallia kehitetään jatkuvasti saadun palautteen ja arviointien avulla.

Kumppanit
Yläsavolaisia teknologia-alan yrityksiä mm. Ponsse Oyj  ja Lapinlahden Koneistus Oy
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Heinolan kaupunki
Lahden ammattikorkeakoulu
Opiskelijat/opiskelijakunta Savotta
Tehokkaasti työelämään (Tehty) –hanke, eAMK-hanke

Tulokset ja vaikutukset
Julkaisuja 2 – 3 kpl
Blogikirjoituksia 5 – 6 kpl
Savonian päivitetty malli opiskelijan kokonaisvaltaisesta ohjauksesta
Mentoroinnin toimintamalli
Työelämän organisaatioissa lisääntynyt tietoisuus opiskelijan ohjauksesta ja hyvinvoinnista

Yhteyshenkilöt
Marja Kopeli, Savonian osahankkeen projektipäällikkö, puh. 044 785 6655
Pentti Halonen, konetekniikan pilotti, puh. 044 785 5620
Kaarina Sirviö, suuhygienistipilotti, puh. 044 785 6547
Aija Hietanen, mentori- ja työyhteisökouluttaja, verkko-opetuksen asiantuntija, puh. 044 785 6424
Pirjo Venhovaara, koordinoiva opinto-ohjaaja, puh. 044 785 5009
sähköposti etunimi.sukunimi@savonia.fi

 

 


Yhteistyökumppanit