Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia)

Tausta
Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on Open Innovation Space (OIS 2.0) -ajattelu. Siinä yhdistyvät laadukas koulutus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelu siirtyy kampuksilta entistä enemmän verkkoihin, verkostoihin ja työelämään. Opiskelijan kokonaisvaltaisessa ohjauksessa ja hyvinvoinnista huolehtimisessa tulee ottaa huomioon ubiikki oppiminen, jossa digitaaliset ratkaisut linkittyvät työelämäläheisyyteen.  

Tavoitteet
Savonian osahankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kehittää ratkaisuja, joiden avulla opiskeluhyvinvointia edistävät toimenpiteet ja rakenteet voidaan fasilitoida amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työelämäläheiselle opintopolulle.
  2. Luoda toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen moninaisissa työelämäläheisissä oppimisympäristöissä.
  3. Tunnistaa ja luoda menettelyjä digitaalisten ympäristöjen ja ohjausvälineiden laajalle lisäarvoa luovalle soveltamiselle.
  4. Lisätä korkeakoulujen henkilöstön osaamista erityisesti opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen.

Toteutus
Savonia toteuttaa hankkeen koulutuspilottien kautta. Pilotteja ovat konetekniikan monimuotototeutus Iisalmessa, suuhygienistin satelliittikoulutus Päijät-Hämeessa, bioanalyytikon satelliittikoulutus Porissa, fysioterapeutin satelliittikoulutus Vuokatissa sekä sairaanhoitajan työelämäläheinen monimuotototeutus Iisalmessa. Piloteissa opiskelijan tueksi rakennetaan ohjausmalli, jossa vahvistetaan työelämän ja kumppaniorganisaatioiden roolia opiskelijan osaamisen kehittymisessä ja opiskelupolulla annettavassa ohjauksessa. Savonia linkittää pilottikokemukset osaksi opiskelijan kokonaisvaltaisen ohjauksen mallia. Kokemuksia ja tutkimusten tuloksia jaetaan korkeakouluverkostossa.

Eteneminen
Konetekniikan pilottiryhmä aloitti opintonsa tammikuussa 2017 ja suuhygienistit syksyllä 2017. Syksyllä 2018 alkavat bioanalyytikon, fysioterapeutin ja sairaanhoitajan koulutuspilotit. Vuonna 2017 suunniteltiin suuhygienisteille satelliittikoulutuksen toteutusmalli, jossa hyödynnetään mm. osaamisen näyttöjä, digitaalisia ratkaisuja (mm. PLE, Zoom, luentojen nauhoitukset) ja työelämämentorointia. Mentoreille järjestetään valmennus, joka kestää 2017 – 2019 ja heidän osaamisensa kehittymistä tarkastellaan kyselyiden avulla valmennuksen alussa, keskellä ja lopussa. Konetekniikan opiskelijoilta selvitettiin 2017 kokemuksia ja näkemyksiä heidän saamastaan ohjauksesta ja ne jalkautettiin opettajatiimille ja kumppaniyrityksiin. Hanke tukee uusia satelliittikoulutuksia järjestämällä 2018 kehittämis- ja koulutustilaisuuksia opinnollistamisesta, digipedagogisista ratkaisuista sekä koulutusmallin kehittämisestä työelämän, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä. Koulutusmallia kehitetään jatkuvasti saadun palautteen ja arviointien avulla. Arviointeja tehdään pääasiassa vuonna 2019.

Kumppanit
Yläsavolaisia teknologia-alan yrityksiä: Ponsse Oyj, Lapinlahden Koneistus Oy ja Toolfac Oy
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Heinolan kaupunki
Lahden ammattikorkeakoulu
Satakunnan sairaanhoitopiiri / SataDiag
Vuokatti Sport, Kainuun kesäyliopisto
Opiskelijat/opiskelijakunta Savotta
Tehokkaasti työelämään (TEHTY) -hanke, eAMK-hanke

Tulokset ja vaikutukset
Julkaisuja 5/2018 mennessä 2 kpl, tavoite 5 kpl
Blogikirjoituksia 5/2018 mennessä 2 kpl, tavoite 5 kpl
Toteemin uutiskirjeessä 5/2018 mennessä 2 kpl
Satelliittikoulutusmalli
Savonian päivitetty malli opiskelijan kokonaisvaltaisesta ohjauksesta
Mentorointivalmennusblogi https://blogi.savonia.fi/mentoritlahti/
Työelämän organisaatioissa lisääntynyt tietoisuus opiskelijan ohjauksesta ja hyvinvoinnista

Yhteyshenkilöt
Marja Kopeli, Savonian osahankkeen projektipäällikkö, puh. 044 785 6655
Aija Hietanen, mentori- ja työyhteisökouluttaja, verkko-opetuksen asiantuntija, puh. 044 785 6424
Kaarina Sirviö, suuhygienistipilotti, puh. 044 785 6547
Sanna Kolehmainen, bioanalyytikkopilotti, puh. 044 785 6557
Marita Huovinen, fysioterapeuttipilotti, puh. 044 785 6439
Pentti Halonen, konetekniikan pilotti, puh. 044 785 5620
Pirjo Venhovaara, koordinoiva opinto-ohjaaja, puh. 044 785 5009
sähköposti etunimi.sukunimi@savonia.fi
 

 

 

 


Yhteistyökumppanit