Haagahelialaiset mukana kansainvälisessä julkaisussa osaamisen tunnistamisen teemoista

Haaga-Helian yliopettajat Marjaana Mäkelä ja Anu Moisio ovat kirjoittaneet yhdessä artikkelin Work and Study - Conceptualizing validation of work experience in a Finnish University of Applied Sciences kansainvälisen The Validation of Prior Learning (VPL) -hankkeen julkaisuun The learner at the centre. -Tämä on hyvinkin lähellä sekä Verkkovirta- että Toteemi-hankkeiden teemoja ja antaa osaamisen tunnistamisesta eri maissa ja koulutusmuodoissa ylipäätään hyvän katsauksen, kertoo Marjaana julkaisusta.

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit