Enemmän irti moduuliopetuksesta – Xamk etsii työn opinnollistamisen mahdollisuuksia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, on mukana yhtenä osatoteuttajana Toteemi – Työstä oppimassa, työhön -hankkeessa. Hanke kattaa laajasti Suomen korkeakouluverkoston. Kaksi yliopistoa ja 16 ammattikorkeakoulua tutkivat ja kehittävät hankkeessa käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Xamkissa otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat fuusion myötä vuoden 2017 alusta. Opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaiset ja koostuvat osaamis-kokonaisuuksista, moduuleista.

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit