Tie opinnollistamiseen on auki

Metropoliassa tehtiin syksyllä 2017 opinnollistamisen nykytilanteeseen liittyvät kartoitukset sekä opiskelijoille että opettajille. Tulosten analysointi on vasta käynnistynyt, mutta ensimmäisiä tuloksia ja havaintoja voidaan jo tarjota.  

Opinnollistaminen kartuttaa opiskelijan osaamista

Opiskelijoille suunnattuun kyselyyn vastasi n. 170 opiskelijaa. Vastaaja oli useilta eri vuosikursseilta ja yli 30:stä tutkinto-ohjelmasta. Vastauksia oli eniten tieto- ja viestintätekniikan, liiketalouden ja rakennusalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta.

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit