Työn opinnollistaminen on Haaga-Heliassa Work & Study

Toteemin Haaga-Helian osahankkeessa työn opinnollistamisen hyvät käytänteet juurrutetaan osaksi kaikkia yksiköitä ja kokeillaan rohkeasti myös uusia toimintamalleja opintojen ja työn tekemisen integrointiin. Kutsumme työn opinnollistamisen kokonaisuutta jatkossa termillä Work & Study, joka kuvaa mielestämme hyvin työn opinnollistamisen perusajatusta, työn ja opintojen yhdistämistä ja luo toivottavasti yhteisen kielen opiskelijoiden, yrityselämän ja Haaga-Helian välille.  

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit