Emma Gaala oppimisympäristönä Xamkin opiskelijoille ja opettajille

"Työn ja työelämän toimintaympäristöjen muuttumisen myötä oppimisympäristöjenkin on muututtava. Oppimisympäristö perinteisesti määritellään koostuvan nykyaikaisista tilaratkaisuista, teknologisista ratkaisuista ja osaavista ammattilaisista. Reaalimaailman tulisi näkyä myös korkeakoulun oppimisympäristöissä, jotta opiskelijat saavat valmiuksia työelämän arkitodellisuuteen. Verkoston merkitys oppimisessa nähdään tärkeäksi ja jaettu asiantuntijuus korostuu. Perinteinen oppimisympäristö on tarkkaan etukäteen suunniteltu ja toiminta on ennakoitua.

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit