Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Kuvaus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen kolmea oppimisväylää: työviikkopohjaista, opintoja nopeuttavaa ja työhön integroitua oppimisväylää. Opetussuunnitelmat ovat osaamisperusteiset ja koostuvat työelämälähtöisistä osaamiskokonaisuuksista, moduuleista. Keskiöön on nostettu opiskelija- ja työelämälähtöisyys. Toteemi – Työstä oppimassa, työhön –hankkeen osatoteutuksessa Xamk pilotoi moduulien pedagogisia ratkaisuja työn opinnollistamisen näkökulmasta tarkasteltuna kolmen eri väylän toteutuksessa.

Tavoitteet
Xamkin osahankkeen tavoitteet

  1. kehitetään työelämäläheinen malli opintokokonaisuuksille/moduuleille työn opinnollistamisen näkökulmasta katsottuna
  2. luodaan uudenlaisia osaamisen näyttötapoja, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen laaja-alaisemmin korkeakoulun ja yhteiskunnan hyödyksi
  3. opettajien työelämäpedagogiikan kehittäminen

Toteutus
Xamk:n toimijat pilotoivat työn opinnollistamiseen perustuvaa moduuliopetusta alkaen syksyllä 2018 Mikkelin ja Kouvolan kampusten liiketalouden koulutuksessa.  Moduuliopetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden työpaikkoja (opiskelijalähtöinen työn opinnollistaminen) sekä alumni-/kumppanuusverkostoa (korkeakoulu- ja yrityslähtöinen työn opinnollistaminen).  Xamk:n opiskelijat ovat mukana Emma Gaalan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä projektissa pilotoidaan korkeakoululähtöistä työn opinnollistamista suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta. Osatoteutuksessa järjestetään ammattikorkeakoulun opettajakunnalle työelämäpedagogista koulutusta, joka tukee työn opinnollistamisen ratkaisuja.

Eteneminen
Xamkin osahanke on käynnistynyt syyskuussa 2017. Syksyn 2017 aikana määritellään hankkeen toimijoiden tehtävänkuvat, vastuut ja tarkennettu aikataulu. Projektin toteutustoimenpiteet ajoittuvat vuosiin 2018-2019.

Keskeiset yhteistyökumppanit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puitesopimuskumppanit (yritykset ja muut organisaatiot),  Verkkovirta-hankkeessa sovittu alumniverkosto (30 yritystä) sekä Xamkin opiskelijakunta Kaakko.

Tulokset ja vaikutukset
Tuloksina on uudenlaisia malleja laaja-alaiseen työelämäyhteyteen missä korkeakoulussa tuotettu tieto ja osaaminen tuodaan työelämän hyödynnettäväksi. Hankkeessa kehitetään malli uudenlaiselle osaamisen näytölle niin, että ne myös toisivat uusia ratkaisuja työelämän haasteisiin. Uudenlaiset osaamisen näytöt palvelevat sekä opiskelijan urakehitystä että työelämän kehittämistä.

  • Laaja työelämän integraatio opetukseen ja osaamisen arviointiin
  • Opiskelijalle joustavia suoritustapoja ja vahva yhteys työelämän kehittämiseen
  • Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen osaamisen näkyväksi tekemisessä
  • Opettajien työelämäpedagogiikan osaamisen vahvistaminen: tiedot, taidot ja asenteet.

Hankkeen tuottamat toimintamallit testataan ja niiden kautta löytyneet toimivat mallit otetaan käyttöön ammattikorkeakoulussa ja sen työelämäyhteistyössä ja juurrutetaan korkeakoulun prosesseihin.

Tulokset videona

Yhteyshenkilöt
projektipäällikkö, ohjausasiantuntija, lehtori Hannele Lappalainen, hannele.lappalainen@xamk.fi, puh. 044 702 8765
ohjausasiantuntija, lehtori Aarni Ahtola, aarni.ahtola@xamk.fi, puh. 044 702 8218
ohjausasiantuntija, lehtori Päivi Auvinen, paivi.auvinen@xamk.fi, puh. 050 312 5011

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
PL 68 (Patteristonkatu 3 D)
50101 Mikkeli

 

 


Yhteistyökumppanit