Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttama tutkimus Toteemihankkeessa liittyy kehittämiskoriin 2, Osaamista työstä ja työhön, jossa tutkitaan ja kehitetään työssä oppimista korkeakouluopinnoissa.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kirjallisuuskatsaus koulutuksen ja työelämän yhteistyön malleista ja opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikasta. Katsauksen alustavia tuloksia esitellään EAPRIL-konferenssissa marraskuussa 2017 ja julkaistaan myöhemmin artikkeleina. Tuloksista tullaan tekemään koosteita myös Toteemin uutiskirjeeseen, ja niitä esitellään Toteemin yhteisissä tilaisuuksissa.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa 2018 kerätään aineistoa Toteemi-hankkeen piirissä tapahtuvasta kehitystyöstä, joka kohdistuu opiskelijoiden työssä oppimiseen ammattikorkeakouluopinnoissa. Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:

  • Miten työelämän kehittäminen integroidaan osaksi korkeakouluopintoja?
  • Miten korkeakouluopiskelijat muokkaavat ja kehittävät työelämää?
  • Millä tavalla yritykset näkevät korkeakouluopiskelijoiden oppimisen työelämässä?

Tutkimusaineistot kootaan opiskelijoilta, opettajilta ja työelämän edustajilta fokusryhmähaastatteluin ja kyselylomakkein. Myös dokumenttiaineistoja voidaan hyödyntää.

Tutkijat: Päivi Tynjälä, paivi.tynjala@jyu.fi; Anne Virtanen, anne.virtanen@jyu.fi; Maarit Virolainen, maarit.ha.virolainen@jyu.fi ja Hannu Heikkinen, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi.

 


Yhteistyökumppanit