Helsingin Yliopisto (HY)

Kuvaus
Koulutuksen ja osittain tutkimuksenkin kentällä valitsee käsitteellistä epäselvyyttä siitä, mitä tarkoitetaan oppimisella suhteessa opiskelemiseen tai osaamiseen. Erityisesti tämä tulee näkyväksi, kun keskustellaan digitalisaation mahdollisuuksista. Toimintamme ja päätöksentekomme pohjautuu hyvin hajanaiseen ja eri tasoiseen tietoon. Olisi tarpeen keskitetysti kartoittaa, mitä tieteellisten tutkimuksen perusteella tiedetään ja mitä ei tiedetä digitalisaation mahdollisuuksista koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä ja jakaa tätä tietoa korkeakoulujen henkilöstön kanssa.
On myös todellinen tarve saada korkeakoulujen opettajat mukaan, jotta ymmärrettäisiin ne digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet, joita korkeakouluissa kohdataan. Tähän murrokseen liittyy työntekijöiden ’osaamisen’ ja työn ’osaamistarpeiden’ kohtaanto-ongelmakeskustelu ja digitalisaation ja globalisaation myötä työelämän vaatimusten muutos.

Tavoitteet
Osahankkeen tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointiin ja digitalisaatioon liittyvien uusien pedagogisten ratkaisujen ja niiden hyödyntämisen tutkimusperustainen tarkastelu sekä haasteiden että mahdollisuuksien kautta. Välillisesti tavoitteena on tukea opettajaksi valmistuvien sujuvia valmiuksia siirtyä työelämään, jossa digitalisaatioon kohdistetaan suuria odotuksia.

Toteutus
Osahankkeessa lähdetään aluksi jäsentämään ‘digitalisaation’käsitettä pedagogisissa konteksteissa. Samanaikaisesti kartoitetaan ‘digi-oppimisesta’ tehtyä tieteellistä, tutkimuksellista tietoa siitä mitä asiasta tutkimuksen perusteella tiedetään ja mitä ei vielä tiedetä ja erottaa tämä tieto siitä, mikä on meidän uskomuksiamme tai digitalisaatioon ladattuja toiveitamme.  Osahankkeessa selvitetään (1) missä, milloin ja miten digitalisaatiosta on hyötyä oppimisen edistämisessä/tukemisessa, (2) missä, million ja miten digitalisaatiosta on hyötyä opiskelun esteiden purkajana. Lisäksi hankkeessa selvitetään (3) millaista digitaalista osaamista opettajalta tulevaisuuden työelämässä edellytetään ja miten tähän opettajankoulutuksessa vastataan.

Eteneminen
Tällä hetkellä (syyskuu 2017) aloitettu käsitteellistä jäsentämistä, aloitettu kirjallisuuskartoituksen tekemistä, sekä suunniteltu yhdessä Cicero Learning -verkoston (prof. Hanneli Niemi) kanssa yhteistä aineiston hankintaa. Viimeksi mainitussa selvitetään millaisia 21. vuosisadan yhteiskunnan työelämävalmiuksia opettajiksi valmistuvilla on. Tämä aineisto kerätään keväällä 2018.

Kumppanit
Tällä hetkellä tärkeimmät kumppanit ovat HY:n perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, HY:n harjoittelu- ja kenttäkoulut, muut oppilaitokset, joissa harjoittelijoita, Cicero learning-tutkimusverkosto

Tulokset ja vaikutukset
Osahankkeessa tuotetaan tietoa, joka hyödentää koko hanketta

Yhteyshenkilöt
Leila Pehkonen: leila.pehkonen@helsinki.fi  Vilhelmiina Harju: vilhelmiina.harju@helsinki.fi

 


Yhteistyökumppanit